English  |  设为首页  |   加入收藏
 
 
  Certificates  [2018-05-21]
  中华人民共和国专利法  [2017-08-14]
  软件产品检测证书清单  [2017-08-14]
  软件著作权清单  [2017-08-04]
  商标  [2017-08-01]
  国家标准  [2017-07-06]
  专利证书明细表  [2017-01-05]
  我所承担的陆军第三十一基地军用海洋水文装备定型试验系统海流静态测量性能试验设备通过出  [2016-06-12]
  行业标准  [2010-12-13]
  水利部与其他部委联合发布的其它行业标准  [2010-12-13]
  标准概念  [2009-08-14]
  国家级科技奖  [2009-01-06]
  省部级科技奖  [2009-01-06]
  厅局级科技奖  [2009-01-06]

 

English  |    设为首页  |   加入收藏  

 

 

 
 
进入编辑状态